Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền nhà hàng chuyên nghiệp DanTriSoft


Hãy tham dự ngay vào group hỗ trợ trực tuyến Dân Trí Soft: 

File mẫu Nhập từ file excel (import vào phần mềm cafe, nhà hàng): tải tại đây

Hướng dẫn Tạo mới dữ liệu phần mềm cho nhà hàng.

Hướng dẫn Moduel Danh mục: khai báo khu vực/bàn - hàng hóa - giá cả

Hướng dẫn Moduel Quản lý bán hàng: order, chuyển/gộp phòng bàn, tính tiền

Hướng dẫn Moduel Quản lý tồn kho: nhập - xuất - tồn, tính định lượng thức ăn, nước uống

Hướng dẫn Moduel Quản lý Thu Chi (sổ quỹ)

Hướng dẫn Moduel Khuyến mãi - Thẻ VIP
0 Nhận xét